*
PL EN

Praktyki i staże

Na jakich zasadach odbywają się praktyki absolwenckie?

Praktyka absolwencka odbywa się na podstawie i zasadach określonych w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (DzURP nr 127, poz. 1052). Praktyki może odbyć osoba będąca absolwentem dowolnej szkoły, która nie ukończyła 30 roku życia.

Gdzie odbywają się praktyki?

Praktyki absolwenckie odbywają się wyłącznie w siedzibie naszej firmy w Katowicach. Praca zdalna nie jest możliwa.

Jak długo trwają praktyki?

Czas trwania praktyk to 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni x 8 godzin). W uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu z przełożonym praktyki można realizować w krótszym wymiarze czasowym – minimalny czas to 3 × 8 godzin w tygodniu. Praktykant może odbywać szkolenie nieprzerwanie przez 3 miesiące lub z przerwą. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu praktyk absolwenckich jest ukończenie pełnego, 3-miesięcznego okresu szkolenia.

Czy praktyki są płatne?

Wynagrodzenie za praktyki, w przypadku odbywania ich w maksymalnym wymiarze, wynosi:
– 100 zł brutto za pierwszy miesiąc,
– 150 zł brutto za drugi miesiąc,
– 200 zł brutto za trzeci miesiąc.

W szczególnych przypadkach przyznawana jest „premia” w wysokości do 500 zł.

Czy po zakończeniu praktyki otrzymam zaświadczenie o jej odbyciu?

Tak, zgodnie z ustawą, po zakończeniu praktyki absolwenckiej, praktykant otrzymuje zaświadczenie o jej odbyciu wraz z opisem wykonywanych czynności i oceną.

Czy z kwot otrzymanych jako wynagrodzenie za praktyki muszę rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Ustawa o praktykach absolwenckich wprowadziła szczególny tryb rozliczania podatku od wynagrodzeń otrzymanych z tego tytułu. Od wynagrodzenia pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Ustawa o podatku dodchodowym od osób fizycznych stanowi zaś, że jeżeli kwota brutto wynagrodzenia w miesiącu nie przekroczy 200 zł brutto to wynagrodzenie za taki miesiąc nie jest uwzględniane w rozliczeniu rocznym (ani na informacji o otrzymanych dochodach − PIT-11). W typowym przypadku, gdy wyangrodzenie wyniosło w kolejnych miesiącach odpowiednio 100, 150 i 200 złotych to informacja o otrzymanych dochodach (PIT-11) nie będzie wystawiona.

Jestem zarejestrowany(-a) w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna; czy muszę wyrejestrować się po podpisaniu umowy o praktykę absolwencką?

Nie, wystarczy przedłożyć w urzędzie pracy umowę praktyk, aby być zwolnionym, na czas jej trwania, z obowiązku poszukiwania pracy.

Czy mogę w TextPartnerze odbyć praktykę z uczelni?

Tylko w szczególnych przypadkach, jeżeli student jest na tyle zdeterminowany, żeby zrealizować pełny program 3-miesięcznych praktyk. O przyjęciu takiej osoby decyduje test kompetencyjny oraz rozmowa z osobą odpowiedzialną za program praktyk, której celem jest zweryfikowanie, czy będzie mogła przejść pełne szkolenie. Oczywiście możliwe jest otrzymanie zaliczenia praktyk „studenckich” po odbyciu stanmdardowych praktyk absolwenckich.

Czy możliwe jest odbycie stażu na podstawie umowy zawartej z urzędem pracy?

Tak, staże odbywają się jednak na podstawie innych przepisów. Nie wszystkie urzędy pracy prowadzą też takie programy przez cały rok (zależy to głównie od posiadanych przez urząd pracy funduszy). Ponieważ jednak nie zgłaszamy zapotrzebowania na stażystów do urzędu pracy, muszą Państwo we własnym zakresie przeprowadzić niezbędne formalności (dostarczyć do naszej firmy wypełnione wnioski, a następnie uzyskać zgodę na staż z urzędu pracy).

Zobacz także: Stanowiska etatowe w Katowicach Rekrutacja na stanowisko do pracy zdalnej Współpraca dorycza (freelancing).

×
*

Professional translations

Your documents are safe. TextPartner is an experienced translation vendor, operating in the market since 1997. As an active member of European Language Industry Association, TextPartner is continuously developing to help you achieve your business goals through translated documentation.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Reed our tweets

YouTube

Watch videos on YouTube

LinkedIn

See our LinkedIn profile

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Send a message

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Shop

Zapraszamy na zakupy

Send files

Send files to our server

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

ISO 17100

Download our ISO 17100 certificate

ISO 18587

Download our ISO 18587 certificate