*
PL EN

Współpraca dorycza (freelancing)

Rekrutacja tłumaczy do współpracy dorywczej przebiega trzyetapowo.

 1. Kwalifikacja zgłoszenia
 2. Polaga na ustaleniu, czy kandydat spełnia wymagania określone dla stanowiska, na które aplikuje. Etap ten obejmuje fazę wstępnej korespondencji.

 3. Wpis do bazy dostawców
 4. Kryteria zatwierdzenia wpisu Wymagane Preferencyjne Niedopuszczalne (komentarz)
  Umowa Podpisana elektronicznie Bieżaca wersja podpisana elektronicznie
  Dane kontaktowe email, telefon, adres, dane osobowe Komunikator (np. Skype), zgoda na SMS, kalendarz on-line - Brak alternatywnego kanału komunikacji,
  - Brak reakcji na upomnienia (w takim układzie należy rozważyć wykreślenie dostawcy, chyba że rekrutacja odbywa się wg scenariusza 6)
  Dane podatkowe i rozliczeniowe Sposób rozliczenia, rezydencja podatkowa
  Kwestionariusz osobowy (pracowniczy) komplet
  Umowa zlecenie Komplet dla rozliczających się na UZ
  Dane adresowe Komplet
  Języki, wiedza, oprogramowanie - jedna para językowa,
  - jedno narzędzie,
  - jedna usługa,
  - jedna branża,
  - opis doświadczenia
  Wykształcenie i referencje - poświadczenie wykształcenia wyższego (minimum zawodowego),
  - trzy referencje (liczba punktów panelowych większa od 20)
  - wykształcenie kierunkowe (tłumaczenia) lub językowe
  - liczba punktów panelowych większa od 100
  Kalendarz prac nie dotyczy
  Zdjęcie nie tak
  Cennik nie tak

  Kryteria dla decyzji o powierzeniu tłumaczenia próbnego

  Kryteria dla decyzji o powierzeniu tłumaczenia próbnego Wymagane Preferencyjne
  Pozytywny wynik rozmowy telefoniczna wideorozmowa
  Branża zrozumienie doświadczenie
  Narzędzie dostęp uniejętność korzystania
  Dyspozycyjność z uwzględnieniem ryzyka
  Zadawanie zapytań zrozumienie zasad
  Usługa zrozumienie definicji
  Rozliczenie akceptacja zasad zrozumienie zasad obliczania średniej ważonej oraz przetwarzania dokumentów rozliczeniowych
  Elementy dostawy zroumienie elementów dostawy na przykladowym zleceniu pracy
  Sposób dostawy zroumienie sposobu dostawy na przykladowym zleceniu pracy
  Podzlecanie Zrozumienie całkowitego zakazu podzlecania (nie dotyczy LSP)
  MT Zrozumienie całkowitego zakazu korzystania (nie dotyczy usługi post editing)
  Cena W budżecie projektu

 5. Tłumaczenie próbne
 6. Kryteria oceny tłumaczenia próbnego

  Kryteria oceny tłumaczenia próbnego (suwaczki)
  90% dla poniższych kryteriów w skali: poważne błędy, mało istotne błędy, drobne błędy, brak błędów
  Zrozumienie tekstu (przekazanie sensu) Dokładność i staranność w przekazaniu sensu wypowiedzi źródłowej w języku docelowym.
  Interpunkcja z typografia Poprawność zastosowanych znaków interpunkcyjnych, typograficznych, wartości liczbowych, miar i wag.
  Ortografia Poprawność ortograficzna tłumaczenia.
  Pominięcia Umiejętność przekazania znaczenia bez utraty informacji, tonu wypowiedzi itp. Brak tłumaczenia stanowi poważny błąd pominięcia.
  Spójność Konsekwentne stosowanie terminologii, zwrotów, jednostek, stylu, konstrukcji gramatycznych itp.
  Gramatyka Poprawność gramatyczna tłumaczenia.
  Umiejętność wyszukiwania informacji w zasobach sieci Umiejętność odnalezienia wiarygodnych materiałów pomocniczych w zasobach sieci Internet oraz dostosowania się do już istniejących treści.
  Styl i rejestr Poprawność stylistyczna, umiejętność dostosowania rejestru językowego do różnych typów wypowiedzi.
  Umiejętność zadawania pytań Umiejętność podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia wszelkich wątpliwoąci pojawiających się podczas tłumaczenia.
  Uwagi oceniającego:

Zobacz także: Stanowiska etatowe w Katowicach Rekrutacja na stanowisko do pracy zdalnej Praktyki i staże.

×
*

Professional translations

Your documents are safe. TextPartner is an experienced translation vendor, operating in the market since 1997. As an active member of European Language Industry Association, TextPartner is continuously developing to help you achieve your business goals through translated documentation.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Reed our tweets

YouTube

Watch videos on YouTube

LinkedIn

See our LinkedIn profile

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Send a message

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Shop

Zapraszamy na zakupy

Send files

Send files to our server

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

ISO 17100

Download our ISO 17100 certificate

ISO 18587

Download our ISO 18587 certificate