*
PL EN

Spotkanie kwalifikacyjne dla osób aplikujących na stanowisko tłumacz

Fundamentalną częścią spotkania kwalifikacyjnego jest bezpłatny test kompetencyjny. Jego uzupełnienie stanowi rozmowa, mająca na celu omówienie wyników testu oraz zapoznanie się z kandydatem.


Uwaga! O umawianie się na spotkanie prosimy tylko osoby tłumaczące w parach językowych, na które prowadzona jest rekrutacja (patrz lista ogłoszeń).


Miejsce:Biuro TextPartner,
ul. Józefowska 30/5
40-144 Katowice
Czas trwania:Około dwóch godzin, jednak czas nie jest odmierzany ani nie wymagamy bezwzględnego zakończenia pracy w wyznaczonym czasie.
Stanowisko pracy:Praca odbywa się w edytorze tesktu na komputerze z systemem Windows z dostępem do sieci Internet.
Pomoce:Kandydat może korzystać ze wszystkich pomocy dostępnych na miejscu oraz takich, które przyniesie ze sobą. Ze względów bezpieczeństwa nie zezwalamy na podłączanie własnego sprzętu komputerowego do sieci lokalnej, instalowania jakichkolwiek programów ani na korzystanie z nośników pamięci masowej (np. pendrive) w komputerach firmowych.
Przedmiot testu:Tłumaczenie fragmentów tekstów różniących się tematyką oraz stopniem trudności.
Informacje dodatkowe:Ocenie podlega przede wszsytkim jakość wykonanej pracy. Szczegółowe instrukcje zostaną przedstawione przed rozpoczęciem testu.

Kryteria oceny testu:

KryteriumMaks. pkt.
Zrozumienie tekstu (przekazanie sensu)
Dokładność i staranność w przekazaniu sensu wypowiedzi źródłowej w języku docelowym.
360
Interpunkcja z typografią
Poprawność zastosowanych znaków interpunkcyjnych, typograficznych, wartości liczbowych, miar i wag.
75
Ortografia
Poprawność ortograficzna tłumaczenia.
225
Pominięcia
Umiejętność przekazania znaczenia bez utraty informacji, tonu wypowiedzi itp. Brak tłumaczenia stanowi poważny błąd pominięcia.
300
Spójność
Konsekwentne stosowanie terminologii, zwrotów, jednostek, stylu, konstrukcji gramatycznych itp.
75
Gramatyka
Poprawność gramatyczna tłumaczenia.
225
Umiejętność wyszukiwania informacji w zasobach sieci
Umiejętność odnalezienia wiarygodnych materiałów pomocniczych w zasobach sieci Internet oraz dostosowania się do już istniejących treści.
150
Styl i rejestr
Poprawność stylistyczna, umiejętność dostosowania rejestru językowego do różnych typów wypowiedzi.
75
Umiejętność zadawania pytań
Umiejętność podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się podczas tłumaczenia.
60

Wyniki testu są jawne. Kandydaci mogą je otrzymać na miejscu w formie drukowanego raportu lub, na życzenie, w formie pliku PDF przesyłanego pocztą elektroniczną.

Pozytywne zaliczenie spotkania kwalifikacyjnego w przeważającej większości przypadków wiąże się z otrzymaniem oferty pracy lub możliwością odbycia praktyk.

Wszelkie pytania lub komentarze prosimy kierować na adres info@textpartner.com.

 

×
*

Profesjonalne tłumaczenia

Codziennie, od 14 lat, zdajemy najtrudniejszy z egzaminów: świadczymy pracę przeznaczoną dla odbiorców fachowych, ekspertów i innych świadomych nabywców. Klienci wymagają od nas wiedzy, rzetelności i dyscypliny pracy, dlatego wszystkie kroki produkcji realizujemy wewnątrz własnego zespołu. Pracujemy szybko, fachowo, bez windowania cen. Deklarujemy, że dostarczane usługi językowe spełniają normę PN-EN 15038.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Przeczytaj nasze tweety

YouTube

Obejrzyj nasze filmy na portalu YouTube

LinkedIn

Obejrzyj nasz profil LinkedIn

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Sklep

Zapraszamy na zakupy

Wyślij plik

Prześlij pliki na nasz serwer

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

On our bikes

Pojedź z nami i wspomóż Afrykę