*
PL EN

Twój tekst ma charakter poufny?

Od chwili przekazania nam Twojego materiału jest on chroniony zgodnie z zasadami zachowania poufności. Każda osoba mająca z nim styczność jest zobowiązana do traktowania wszelkich informacji jako danych poufnych. Zobowiązanie to obejmuje również zakaz ujawniania tych informacji osobom trzecim.

Ponieważ naszym najważniejszym zasobem są pracownicy, tłumaczenie, redakcja, kontrola jakości, skład oraz druk realizowane są najczęściej wewnątrz naszej firmy. Dzięki temu ryzyko niekontrolowanego ujawnienia informacji poufnych zostaje ograniczone do minimum. Wszelkie bazy wchodzące w skład technologii CAT (tłumaczenia wspomaganego komputerowo), takie jak bazy tłumaczeń czy bazy terminologii, są udostępniane wyłącznie w tej części, której dotyczy bieżące zlecenie, oraz na czas jego trwania. Ponadto ich użycie jest ograniczone wyłącznie do podmiotu zamawiającego. Oznacza to, iż Twoje bazy mogą być wykorzystywane wyłącznie na Twoje potrzeby.

Ochrona informacji w firmie TextPartner obejmuje także powstrzymanie się od podawania nazw obsługiwanych klientów bez ich jednoznacznej pisemnej zgody. Dyski, na których dokujemy zapisów, pozostaną w naszej firmie do chwili ich trwałego zniszczenia.

Ochrona informacji jest częścią naszej codziennej praktyki. Stanowi wartość dodaną do każdej usługi, abyś zawsze otrzymywał od nas więcej, niż zamawiasz.

Zobacz także: zarządzanie jakością, spacer po firmie

×
*

Profesjonalne tłumaczenia

Codziennie, od 14 lat, zdajemy najtrudniejszy z egzaminów: świadczymy pracę przeznaczoną dla odbiorców fachowych, ekspertów i innych świadomych nabywców. Klienci wymagają od nas wiedzy, rzetelności i dyscypliny pracy, dlatego wszystkie kroki produkcji realizujemy wewnątrz własnego zespołu. Pracujemy szybko, fachowo, bez windowania cen. Deklarujemy, że dostarczane usługi językowe spełniają normę PN-EN 15038.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Przeczytaj nasze tweety

YouTube

Obejrzyj nasze filmy na portalu YouTube

LinkedIn

Obejrzyj nasz profil LinkedIn

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Sklep

Zapraszamy na zakupy

Wyślij plik

Prześlij pliki na nasz serwer

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

On our bikes

Pojedź z nami i wspomóż Afrykę