*
PL EN

Plan praktyk absolwenckich − tłumacz

Opis Oprogramowanie
BHP (8 godz.)
- Zapoznanie z organizacją biura
- Organizacja stanowiska pracy
- Prawa i obowiązki praktykanta
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Pierwsza pomoc
- Przepisy p.poż.
Zasady zachowania poufności (2 godz.)
- Zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej
- Dostęp do zasobów informatycznych
- Zakaz udostępniania informacji
Norma PN-EN 17100:2015 (6 godz.)
- Kogo dotyczy
- Jakie wymagana stawia dostawcom
- Co to są usługi dodane
Tłumaczenia wspomagane komputerowo (80 godz.)
- przygotowanie plików w różnych formatach do tłumaczenia
- Analiza materiału do tłumaczenia
- Manipulacja segmentem
- Manipulacja znacznikami
- Edycja własnego tłumaczenia
- Oczyszczanie plików
SDL Trados Studio 2009 − 2011, Wordfast Pro, MemoQ, Across i inne
Zarządzanie terminologią (80 godz.)
- Tworzenie nowej bazy
- Dodawanie terminów do bazy
- Eksport i import bazy
- Współpraca programów TagEditor, Multiterm i Workbench
- Praca z gotowymi bazami terminologii
- QA terminologii (plugin)
- Metody pozyskiwania oraz oceny przydatności i wiarygodności terminologii
- Przetwarzanie terminologii do postaci elektronicznej
SDL Trados, Multiterm
Język − wytyczne dotyczące stylu (8 godz.)
− Ogólne zalecenia językowe
− Zalecenia językowe klienta
− Style Guide na przykładzie firmy Microsoft
SDL Trados, Multiterm
Wstęp do lokalizacji, praca z bazami serwerowymi (40 godz.)
− Pliki pomocy, menu
− Pliki xml
− Pliki html
Catalyst, Across, Wimtrad
Quality Assurance (40 godz.)
− Plugin kontrolujący
− QA jako pełna usługa
− Wykonywanie QA za pomocą TOA24
SDL Trados Studio 2009 − 2011 (w tym pluginy), SDL Trados 2007 (w tym pluginy), TOA 24, Xbench, Transcheck
Zadawanie zapytań adresowanych do klienta (16 godz.)
− Styl zapytania
− przygotowanie zrzutów ekranowych
− Korzystanie z Query Partner
Query Partner, Paint, GIMP
Rozpoznawanie tekstu (40 godz.)
− Skanowanie wydruków
− Postępowanie z plikami w formacie pdf
− Przygotowywanie pliku do rozpoznania
− Przetwarzanie optyczne
− Przywracanie formatowania po wykonanym tłumaczeniu
Solid ConverterPDF, FineReader, maszyna skanująca wysokonakładowo
Wprowadzenie do kierowania projektami (80 godz.)
− Współpraca z kierownikami projektu - dobre praktyki
− Przepływ prac (workflow)
− Rejestracja projektu
− Przygotowanie listy prac (procesów)
− Przypisywanie zleceń do dostawców
− Monitorowanie projektu
− Rozliczenie projektu
− Archiwizacja
TOA 24, programy kompresujące
Wybrane zagadnienia z zakresu DTP (80 godz.)
− Typografia
− Programy do składu, typowe formaty plików
− Różnica między formatem wektorowym a bitmapowym
− Podstawy składu publikacji
− Przygotowanie plików do składu i druku
− Nanoszenie komentarzy na pliki PDF oraz z plików PDF do formatów docelowych

Adobe InDesign, Quark, Corel, Adobe Acrobat
Wybrane zagadnienia z zakresu procesów drukarskich (8 godz.)
− Podstawy druku cyfrowego i offsetowego
− Procesy introligatorskie

Uwagi

Powyższy plan plaktyk jest planem wzorcowym, i każdorazowo podlega dostosowaniu do preferencji praktykanta i bieżących możliwości firmy.

×
*

Profesjonalne tłumaczenia

Codziennie, od 14 lat, zdajemy najtrudniejszy z egzaminów: świadczymy pracę przeznaczoną dla odbiorców fachowych, ekspertów i innych świadomych nabywców. Klienci wymagają od nas wiedzy, rzetelności i dyscypliny pracy, dlatego wszystkie kroki produkcji realizujemy wewnątrz własnego zespołu. Pracujemy szybko, fachowo, bez windowania cen. Deklarujemy, że dostarczane usługi językowe spełniają normę PN-EN 15038.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Przeczytaj nasze tweety

YouTube

Obejrzyj nasze filmy na portalu YouTube

LinkedIn

Obejrzyj nasz profil LinkedIn

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Sklep

Zapraszamy na zakupy

Wyślij plik

Prześlij pliki na nasz serwer

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

On our bikes

Pojedź z nami i wspomóż Afrykę